Software onmiddellijk downloaden

Software
onmiddellijk downloaden

Hulp bij de installatie

Hulp bij de installatie
(0)2 5880507

HERROEPINGSINSTRUCTIES EN HERROEPINGSFORMULIER

Herroepingsrecht voor op afstand gesloten overeenkomsten (consumentenovereenkomsten)

Consumenten hebben recht op een wettelijk herroepingsrecht. Een consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige professionele activiteit.

A. HERROEPINGSINSTRUCTIES

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De annuleringsperiode is

  • Voor contracten voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager worden geleverd veertien dagen na de datum van het sluiten van het contract;
  • Voor verkoopcontracten, veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebt/heeft genomen;
  • In het geval van contracten voor meerdere goederen die u hebt besteld als onderdeel van een enkele bestelling en die afzonderlijk worden geleverd, veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste gedeeltelijke verzending of het laatste stuk in bezit genomen hebt/heeft.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str.3, 51107 Keulen, Duitsland, tel: (0)2 5880507, e-mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen, informeren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.


Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit dit contract, dienen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden) onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons terugsturen en in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde van de herroepingsinstructies

 

B. HERROEPINGSFORMULIER

Als u het contract wilt herroepen, vult u het onderstaande formulier in en stuurt u het per e-mail of per post terug.

HERROEPINGSFORMULIER

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Cologne
Germany

Recent bekeken
Live Chat Live Chat